نمایشگاه ایران تکس 96

اخبار گذرگاه تجارت و فناوری آرکا

بيست و سومين نمایشگاه ایران تکس 13 الی 16 شهریور 1396

شرکت فناوری و تجارت آرکا شما را به بازدید از نمایشگاه ایران تکس 96 دعوت به عمل می نماید.

 بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

13 الی 16 شهریور 96

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران